Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Av için kullanılan fişekler yivsiz av fişekleridir, bunlar av bayilerinden kolay olarak temin edilebilmekte ve herhangi bir izne gerek duyulmadan alınabilmektedir. Yapacağınız ava doğru orantılı olarak seçim yapmanız gerekir. Tabiki kullanacağınız tüfeği de dikkate almak gereklidir. İthal ve yerli olmak üzere ürün grupları bulunmaktadır. Av bayilerinden avcılar terçihlerine ve tüfeklerin markalarına göre istedikleri fişekleri temin edebilmektedir.

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Farklı avlar için farklı numaralar bulunmaktadır. Fişeklerde önemli olan iki unsur vardır. Bir tanesi fişeklerin içerisinde bulunan saçma numaraları ve buna bağlı olarak içerisinde bulunan saçmaların gramajları. Örneğin çifte ve süper poze tüfekler için maksimum 30 gramlık fişekler kullanılırken, otomatik tüfeklerde 28 ve30 gramlık fişekler kulanıldığında tüfeklerde tutukluk ve tepme gibi unsurlar ortaya çıkabılır.

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Bunun dışında tek kurşun olarak tabir edilen içinde tek bir kurşun bulunan fişekler de bulunmaktadır. Genelde domuz, geyik, yaban keçisi gibi büyük avlarda kullanılmaktadır.
Bunlarda da her hangi bir numara seçimi bulunmamakta ve aynı şekilde gramajları bulunmamaktadır.

Sadece bazı ithal ürünlerde haberrus diye tabir ettiğimiz namludan çıkış hızı yüksek, barut hacmi biraz daha fazla olan özel fişekler bulunmaktadır. Fişekler için tercih sıralaması bundan ibarettir. Her avda her fişek kullanılmaz, bunu usta avcılarımızın bildiği üzere genç avcılarında bilmesinde fayda vardir. Olası kazaları önlemek ve istenilmeyen maddi zararlardan kaçına bilmek için bu hususlar dikkat ile göz önunde bulundurulmalıdır.

Yivsiz Av Tüfeği Nedir?

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

 Av Tüfekleri yivli ve yivsiz olarak iki  kısıma ayrılır. Biz bu başlık altında yivsiz av tüfeklerini inceleyeceğiz. 1875’te İngiliz Anson ile Deeley tarafından şimdiki modellere en yakın yivsiz av tüfeği icat edildi. Yivsiz av tüfeğinde, piyade tüfeğinde kullanılan mermi çekirdekleri yerine, av fişeği olarak tabir edilen ve çeşitli özelliklere sahip kovanlı mermiler kullanılır. Basit modelleri olduğu kadar, son derece modern ve fişek kapasiteleri yüksek olan çeşitli tiplerde yivsiz av tüfekleri üretilmektedir.

Yivsiz Av Tüfekleri:

Kırma Çifte (Yan-Yana Namlu Sistemi)

Kırma çifteler yan-yana iki namluludurlar. Bunların genellikle standart olanlarının sağ namluları yarım şok ve sol namluları tam şok olur. Ancak değişik kullanımlar için sağ namlu kaval ve sol namlu yarım şok veya istek ve arzuya göre her iki namlu Skeet no1 veya Skeet no2 ya da silindir namlu şeklinde olabilir. Çiftelerin kullanım ve tercih sebebi, iki fişekli ve yan-yana olmasından dolayı kolay ve kısa sürede doldurulması ve nişana çok uygun gelmesidir. Kullanıcının isteği çerçevesince; ejektörlü, tek tetik-selektörlü veya standart çift tetik olarak imal edilirler.

Süperpoze (Alt-Üst Namlu Sistemi)

Üst üste iki namluludurlar. Çoğunlukla alt namlu yarım şok, üst namlu ise tam şok olur. Bu tip çiftelerin tercih sebebi, nişan bakımından tek namlu üzerinden nişana alışmış olanlar için elverişli olmasıdır. Süperpozeler de yan-yana çifteler gibi arzu ve amaca uygun olarak değişik namlu yapılarında üretilirler.

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Tek Kırma Tüfekler

Bu cins tüfeklerde tek fişek kullanılır. Ucuz oldukları için en fazla acemi avcılar ve ava yeni başlamış avcılar için tavsiye edilir. Bunların namluları SkeetNo.1 ve Skeet No2 olur.

Tek Namlulu Yarı Otomatik Tüfekler

Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanın atılması ve yerinin yenisi ile doldurulması ile ilgili işlemlerin, kullanıcının müdahalesi olmaksızın yapılmasıdır. Bu tip silahlarda bunu sağlamak için tepmeli ve gaz kaçırmalı olmak üzere iki ayrı sistem kullanılır. Sistem ne olursa olsun, bu tür silahlarda mantık, boş kovanın dışarı atılıp yenisinin namluya sürülmesi ve tetik sisteminin kurulması ile ilgili işlemlerin otomatik olarak yapılması prensibine dayanır. İlk hareket, kurma kolunun el yardımı ile geri çekilerek serbest bırakılması ile fişeğin yatağa yerleştirilmesi ile olur. Yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin hazneleri 9+1’e kadar fişek barındırabilir. Bu tip tüfeklerin en büyük handikabı fişek kullanıldıkça değişen ağırlık merkezine sahip olmalarıdır.

Tek Namlulu Pompalı Tüfekler

Süperpoze (Alt-Üst Namlu Sistemi)

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Üst üste iki namluludurlar. Kullanılan tarafa göre sol ve sağ el kabzesinin pompalama işlemi ile fişeğin yatağa sürülmesi ile çalışmaktadır. Çoğunlukla alt namlu yarım şok üst namlu ise tam şok olur. Bu tip çiftelerin tercih sebebi, nişan bakımından tek namlu üzerinden nişana alışmış olanlar için elverişli olmasıdır. 

Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler
Av Tüfekleri ve Fişekleri Hakkında Bilgiler

Tek Namlulu Pompalı Tüfekler

Pompa hareketli yivsiz av tüfeklerinde fişek yatağını kapatan sürgü mekanizması el kundağına bağlıdır. Kundağın geri hareketi ile bu parça da geri gelerek boş kovanı dışarı atar. Sonrasında, kundağın ileri itilmesi ile yeni fişek yatağına yerleştirilir ve tetik mekanizması kurulmuş olur. Tutukluk yapması çok zayıf, fişek seçici olmayan son derece güvenilir silahlardır. Ancak her pompa hareketinde nişanın kaybolması dezavantaj oluşturmaktadır.

Yivsizler en çok Superpoze, çift kırma ve yarı otomatik olarak satılsalar da askeri ve polis modellerinde pompalı modelleri tercih edilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here