Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Öncelikle “Dikkat!” diyerek, tecrübe ile sabit en önemli tüyolardan birini vermek istiyorum: Domuza giden avcı dostlarımız ve domuz avına yeni başlayacak olan kardeşlerimiz, sözüm size. İzine geri dönen domuzdan korkun. Büyük olasılıkla yaralıdır, kızgındır ve izine geri döndüğünde tek düşüncesi saldırma odaklıdır.

Av sezonunun açılması ile domuz avı da serbest kaldığından birkaç önemli anekdot paylaşmak istiyorum. Zira tecrübe hayat kurtarır.

Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Domuz avı, ülkemizde başlıca iki şekilde yapılır. Bunlardan biri bek avı, diğeri ise sürek avıdır.
Son zamanlarda MAK kararları ile sürek avı avcı sayısı ve sürekçi sayısı acayip bir hal almış olsa da durumun izahını ilk şekli ile tasvir etmek doğrudur.

Bek avı, yıllardan beri süre gelen bir avlanma türüdür. Bu av, sabah gündoğumunda veya akşam günbatımında yapılabilir. Her iki avlanma zamanında da domuzun yemlenme ihtiyacı göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla ekili alanların yakınındaki avlaklar, avlanmak için en ideal arazidir.

Bütün günü ormanda aç geçiren yaban domuzu, günbatımıyla beraber karnını doyurmak için, bağ, bahçe veya ekili alanlara yönelmeye mecburdur. Bu alanlara hangi yollardan gittiği yumuşak topraklarda bıraktığı izden kolaylıkla anlaşılabilir. Avcı bu güzergahlarda beklemek suretiyle avını gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ‘bek avı’ tabiri bu avın doğasında vardır ve bu adı o yüzden almıştır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus iyi saklanmaktır. Yaban domuzları mükemmel derecede koku alabilir ve en ufak doğa hareketini bile duyabilir. Demek ki, alabildiğine sessiz olmalıyız.

Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Bek avı yapılacaksa kesinlikle sigara vb. içilmemeli ya da koku yayılımına sebep verecek parfüm gibi şeyler kullanılmamalı. 

Gelelim bir diğer önemli hususa.

Bek avına çıkan avcılar, belirlenen saatten önce kesinlikle yerlerini terk etmemeliler. Herhangi bir avcı bek yerini terk edecek ise ses ve ışık cihazlarıyla dikkati çekecek ölçüde gürültü çıkararak diğer avcıların varlığından haberdar olmalarını sağlamalıdır. Bu eylem, kişinin can güvenliği için zorunludur. Bek avında av köpeği kullanılmaz. Avın bitişi avcıbaşı tarafından belirtilir. Bu sonlanmanın işareti, önceden kararlaştırılan standart, anlaşılır bir düdük sesiyle gerçekleşir. Örneğin uzun uzun veya kısa kısa eşit aralıklı üç düdük sesi gibi. Bu işareti duyan avcılar aynı sesi tekrarlamak suretiyle çevrelerindeki diğer arkadaşlarına da duyurmaya çalışırlar. Daha önceden bek avının biteceği saat herkes tarafından bilindiği için, bu işaret avın bittiğinin bir diğer ifadesidir. Bu işaretten sonra hiç kimse her ne maksatla olursa olsun atış yapmamalıdır. Bu işaretten evvel de av sahasında asla dolaşılmaz. Sözünü ettiğimiz disiplin modeli hem sabah hem akşam beki için geçerlidir.

Yöre avcıları, yaban domuzunun yaşama alanlarını ve yataklarını gayet iyi bilir. Bu avda yöre avcıları genellikle sürek yaparken ava katılan diğer avcılar bek yaparlar. Görev atamasını yine bu avın organizasyonunu yürüten avcıbaşı yapar. Dolayısıyla sürek avı sırasında bek yapacak avcılar, varsayılan kaçış noktalarına avcıbaşının talimatıyla yöre avcıları tarafından özenle yerleştirilirler. Bu aşamada misafir avcılardan bek yapacak olanların taşıdıkları silahlar ve kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulur. Örnek olarak yivli silah kullanan bir avcı araziye açık alanı kontrol edecek şekilde yerleştirilir. Çünkü yaban domuzlarının hangi dereden veya hangi taşın dibinden geçit yapacağı ancak yöre halkı tarafından tahmin edilebilir. Sürek yapacak avcılar ise arazinin yapısına göre aynı hizada olmak kaydıyla belirli aralıklarla ve aynı yürüme temposuyla avcıbaşının başlama işaretiyle beraber araziye giriş yaparlar.

Bu yürüyüş esnasında yüksel desibel ses çıkarma gayreti içinde olunmalıdır. Bu da yöreye göre davul ve teneke çalarak ya da havaya silah sıkmak suretiyle gerçekleşir. Avcıbaşı bu yürüyüş kolunun tam ortasında bulunur. Sürencilerin yönlendirilmesi avcıbaşı tarafından yapılır. Bu av modelinde köpeklerin rolü büyüktür. Sürencilerin sürek esnasında kuru sıkı dolu kullanması tercih edilir. Gürültü çıkarmak maksadıyla gerçek mermi kullanılacaksa yukarıda da belirttiğim gibi bu atışlar doğrudan havaya yapılmalıdır.

Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Önceden bek yerine yerleştirilen avcılar sürek avının hangi saatte başlayacağını bilmek zorundadır. Başlama saatinden sonra ise lazım olan tek şey sessizliktir. Bek yapan her avcı, sağındaki ve solundaki avcılarla olan mesafesini bilmeli ve belirlenen aralığı korumalıdır. Av başlamadan evvel her avcı seslenmek suretiyle çevresindeki diğer arkadaşlarına yerini belli etmelidir. Ayrıca o da diğer arkadaşlarının nerede olduğunu net bir şekilde bilmek zorundadır. Bek yapan avcıların kırmızı sarı veya turuncu ağırlıklı kıyafet giymeleri kendi can emniyetleri bakımından önem taşır. Bekleme sırasında yaban domuzlarının tahmini geliş istikameti bilindiği için, nerelere atış yapıp yapılıp nerelere yapılmayacağı iyi bilinmelidir. 

Sürek avının başlama saatinden sonra ilk silah sesleri ve köpek havlamaları sürencilerin bek yapan avcılara olan uzaklığını tahmini olarak belirler. Rutin köpek sesleri değiştikçe yaban domuzlarının bek yapan avcılara her an daha da yaklaştığı düşünülmelidir. Bunun bir diğer delili, tilki, karaca, geyik veya benzeri av hayvanlarının bek mahallinden öncelikli olarak geçmesidir. İşte bu aşamada bek yapan avcıları bir görev bekliyor; dalgınlıkla ya da zevk için, bu hayvanlara atış yapılması katiyetle yanlıştır. Böylesi zamansız bir atış domuzların yön değiştirmesine sebebiyet verir ve büyük zahmetlerle yapılan sürek avı hüsranla sonuçlanır. 

Yine bir başka nokta, bek yapanlar avın heyecanına kapılıp asla yer değiştirmemeliler. Av, sürencilerle bek yapanlar biraraya gelince bitmiş sayılır. Bu ana dek herkes konumunu korumalıdır. Bir süre dinlenen sürenciler uygun görülürse bir diğer bölgeyi sürmek için, ava yeni baştan başlayabilirler. Bu durumda bek yapanlar yeni bek yerlerine gitmek için, gereği halinde araçlarla transfer gerçekleştirirler. Bu işleme, “yeniden bağ yapmak” denir. Bu kararı ise ancak avcıbaşı verebilir. 

Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Bek avında ve sürek avında hiçbir zaman unutulmaması gereken kaide, atışlarda gözetilmesi gereken emniyet unsurudur. Avcı, hiçbir zaman çalı kıpırtılarına atış yapmamalıdır. Unutmamak gerekir ki, başka bir avda ya da yeni bir bağda yaban domuzu bulunabilir. Ancak yanlışlıkla vurulan bir avcı dostunuza yaşatacağınız hayati tehlikeyi ya da ölümle sonuçlanan hazin sonu telafi edemezsiniz. 

Yaban domuzu avında yivli av silahı kullanmak en doğru tercihtir. Bu konuda; MAK kararlarının “Avda kullanılan silahlar,” başlığı altında “Yaban domuzu, kurt ve çakal avında yivli ve yivsiz, diğer avlarda ise çapı asgari (6.5) mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay arbalet kullanılacaktır.” şeklinde yasal bir zorunluluk vardır. Yani bu avda minimum (6,5) mm’den büyük yivli av silahları kullanılabilir. 

Arazi yapısına göre elli metre mesafede içinde yapılacak atışlar için, 180-220 grainlik mermiler tercih edilir. Hollow point mermi uçları yapısından dolayı kısa mesafede çok büyük tahrip gücüne sahiptir. Yüz metre ve üstündeki mesafeler için, mermi yolunun bozulmamasını sağlamak maksadıyla silver point mermiler daha uygundur. Tercih edilen ağırlık ise 120-150 graindir. Bu konuda avcının geçmiş tecrübeleri de devreye girmelidir.

Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
Domuz Avı Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

Yivsiz av silahlarında önerilen kalibre 12’dir. Uygun fişek ise tek kurşundur. Dokuz iri saçma ihtiva eden şavrotin dolularda sekmeden kaynaklanacak kaza ihtimali yüksektir. Bu yüzden kullanılmamalıdır! Zaten kanun gereğince de insan sağlığı başta olmak üzere hayvanları yaralı bırakabileceği ihtimali üzerine yasaklanmıştır.

Namlunun, tek kurşun için özel olarak imal edilmiş olması büyük bir avantajdır. Bu namluda yivsiz av tüfeklerinde olmayan gez tertibatı vardır. Slug barrel.

Son olarak kıyafet seçimini detaylandırarak yazımızı sonlandıralım.

Bu tür avlarda tehlike domuzlardan ziyade diğer avcılardan geleceği için, avcıların görebileceği türden giysiler giymek ve özellikle kırmızı, sarı veya turuncu ağırlıklı bir şapka takmak şarttır. Domuz avında kazaları en aza indirmek, avcılara fosforlu ve turuncu renk yelek dağıtılmaktan da geçer. Bir de hareketsiz ortamda oturarak yapılan bir av şekli olduğundan özellikle kış aylarında soğuktan etkilenmeme adına sıkı giyinmek gerekir. Sıcak havalarda ise tercih pamuklulardan yana olmalıdır. Bekleyerek yapılan bu avda önce sağlığımızı düşünmemiz gerekir. Her hastalığın ayaktan kapıldığı ihtimalini esas alarak sert soğuklara mukavemetli sıcak tutan bir çift bot edinmenin gerekliliğini de unutmayalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here